Teade de Jong Nieuwsartikel - 14 - Fox Sports
  • fox sports Starboard windsurfing
  • fox sports Starboard windsurfing
  • fox sports Starboard windsurfing
  • fox sports Starboard windsurfing
  • fox sports Starboard windsurfing
  • fox sports Starboard windsurfing

Terug naar overzicht

Teade de Jong

Teamrider Name: Teade de Jong
Favourite Quote: Life your dreams!!
Sail no: NED777
Favourite discipline(s): Formula & Slalom
Favourite Board: Isonic 90 and Formula 167
Favourite Spots: Holwerd, Makkum
Other sponsors: Severne Sails, Spinnerz Communicatie, Pro-limit
Address (place):
Other Hobbies: Cycling
Website: www.teade777.nl
E-mail: teade777@hotmail.com
Best Results: Vice worldchampion youth Formula
Vice Europeanchampion youth Slalom
7 times dutch champion youth
Quiver boards: Isonic 90, 107,117 and Formula 167
Quiver zeilen: Severne Reflex 5 6.2 t/m 11.5

Starboard, Severne, Airush. Fox sports staat voor windsurfen, kitesurfen en sup (stand up paddling)